Tarieven

Praktijk gesloten

Wegens vakantie is de praktijk gesloten van 15 juli t/m 11 augustus.

Er kunnen momenteel geen aanmeldingen plaatsvinden.
Clienten die al in zorg zijn kunnen bij spoed tijdens kantoortijden van 15 juli t/m 19 juli contact opnemen met mijn collega Renate Weijers op telefoonnummer: 06 57 80 91 39
Vanaf 22 juli neem ik mijzelf waar bij spoed. Spreek je naam en telefoonnummer in op mijn voicemail. 

Mijn praktijk is werkzaam binnen de generalistische basis GGZ, zowel voor jeugd als voor volwassen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er altijd een geldige verwijzing nodig van de huisarts. Kinderen en jongeren kunnen ook verwezen worden door een jeugdarts of een Jeugd en Gezinsteam, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierin moet staan dat het gaat om verwijzing naar de generalistische basis GGZ.

Er zijn een aantal diagnoses die uitgesloten zijn voor vergoeding, zoals bijvoorbeeld relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen en werkproblemen.

Voor kinderen, jongeren en hun ouders tot 18 jaar geldt volgens de jeugdwet dat de jeugdhulp, ook de psychologische hulpverlening, ondergebracht is bij de gemeente. Voor 2022 heb ik een contract met de gemeente Holland-Rijnland waardoor de behandeling in de basis GGZ voor jeugdigen vergoed wordt als je woont in één van de volgende gemeenten: Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond), Lisse, Hillegom, Noordwijk, Katwijk (waaronder ook Rijnsburg en Valkenburg), Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Nieuwkoop.

Voor volwassenen geldt dat de zorg vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. GGZ valt in het basispakket. Indien mijn praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar wordt de behandeling volledig vergoed. Het eigen risico (€ 385,-) wordt altijd door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Financiering GGZ verandert per 01-01-2022:
Tot en met 31 december 2021 werd er altijd per zorgzwaartepakket (basis GGZ Kort, Middel of Intensief) aan het eind van de behandeling gedeclareerd.
Per 01-01-2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd wat met name een wijziging inhoudt met betrekking tot de bekostiging.
Er wordt niet meer aan het eind van de behandeling het zorgzwaartepakket afgerekend, maar er wordt afgerekend naar prestaties; consulten diagnostiek of behandeling, die in bestede tijd maandelijks gedeclareerd zullen worden.
Is er sprake van een diagnostisch gesprek, bijvoorbeeld een intake, dan wordt er een diagnostisch consult gedeclareerd. Doet u vier behandelsessies in een bepaalde maand, dan worden er 4 behandelconsulten gedeclareerd die maand. Heeft u de volgende maand maar twee behandelsessies, dan worden er twee behandelconsulten gedeclareerd.

Zie voor meer informatie de website van mijn beroepsvereniging de LVVP
https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Mijn praktijk heeft voor 2022 met de volgende zorgverzekeraars een contract gesloten:
ASR (waaronder ook Ditzo), Caresq, CZ (waaronder ook Nationale Nederlanden, Ohra, Just), DSW (waaronder ook Stad Holland, InTwente), Eno (waaronder ook Salland, ZorgDirect), Menzis (waaronder Anderzorg, Hema, Vink Vink), ONVZ (waaronder ook VvAA, PNO, Jaaah), OWM Zorg & Zekerheid, Zilveren Kruis (waaronder ook Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeringen, Achmea, Prolife, ZieZo).

Mijn praktijk heeft voor 2022 (en voorgaande jaren) geen contract gekregen met VGZ. VGZ geeft hierover aan dat er in deze regio voldoende praktijken met een contract zijn. Zorgverzekeraars of labels die ook onder VGZ vallen zijn: Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, ZEKUR

In het geval dat er geen contract is met uw zorgverzekeraar, betaalt u de rekening zelf en declareert u deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar. Het is belangrijk om u van te voren goed door uw zorgverzekeraar te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u de kosten declareert.

De tarieven van verzekerde zorg in de generalistische basis GGZ (GBGGZ) zijn door de overheid en zorgverzekeraars vastgesteld binnen de maximale tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Tarieven die gehanteerd worden indien ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar of indien er sprake is van behandeling bij een diagnose die uitgesloten is voor vergoeding:
Consult diagnostiek (van doorgaans) 60 minuten: € 163,37
Consult behandeling (van doorgaans) 45 minuten: € 120,99
Indirecte tijd wordt niet meer geregistreerd en is al bij het tarief inbegrepen.

Bij de intake (die bij een geldige verwijzing vergoed wordt) komt definitieve duidelijkheid of de zorg vergoed zal worden.

n/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Afhankelijk van de problematiek of hulpvraag wordt na de intakefase ingeschat voor welk van de onderstaande zorgproducten u in aanmerking komt. Onder deze zorgproducten valt ook de intake, eventuele diagnostiek en verslaglegging:

Basis GGZ kort
300 minuten € 522,13 
(gemiddeld 3-4 gesprekken)

Basis GGZ middel
500 minuten € 885,01 
(gemiddeld 5-8 gesprekken)

Basis GGZ intensief
750 minuten € 1.434,96
(gemiddeld 9-11 gesprekken)

Afzeggen

Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Afzeggen kan telefonisch, voicemail, sms of email. Wanneer u niet of te laat afzegt, worden de kosten bij u in rekening gebracht. Ik breng dan 50 euro in rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.
Image