demo
  • Home
  • Tarieven en Vergoedingen

In 2014 heeft er een stelselwijziging plaats gevonden binnen de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). De eerstelijns psychologische zorg heet sindsdien Generalistische Basis GGZ. En de tweedelijns psychologische zorg wordt nu de Specialistische GGZ genoemd. Mijn praktijk is werkzaam binnen de generalistische basis GGZ.

Bent u of ben je ouder dan 18 jaar? Per 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op een (deel van de vergoeding) van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ onder de volgende voorwaarden:

- Er een verwijzing van de huisarts is
- De huisarts mag alleen naar de GGZ verwijzen, als er een vermoeden van een DSM V stoornis is
- In de huisartsverwijzing moet een verwijzing staan voor generalistische basis GGZ
- De verwijzing moet zijn afgegeven voordat je contact opneemt met de psycholoog

De praktijk heeft een contract met de volgende zorgverzekeraars:
- Achmea/Zilveren Kruis, CZ, Ohra, Delta Loyd, DSW, De Friesland en Multizorg waaronder: Zorg & Zekerheid, A.S.R., Eno en ONVZ.
In dit geval wordt de zorg vergoed en aan het einde van de behandeling wordt de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Let op: Uw zorgverzekeraar kan hier wel uw eigen risico van inhouden.

De praktijk heeft geen contract met de volgende zorgverzekeraars:
- VGZ en Menzis (en de kleinere zorgverzekeraars die hieronder vallen).
In dit geval dient de rekening zelf betaald te worden, waarna cliënt deze in kan dienen bij de zorgverzekeraar en vervolgens een percentage vergoed kan krijgen. De hoogte van het percentage verschilt per polis. Het betreft de rekening van het totaal van de behandeling van het zorgzwaartepakket, zowel directe als indirecte tijd. De tarieven zijn vastgesteld door de NZA.

Niet alle psychologische zorg zit in het basispakket en zal dus niet altijd worden vergoed (bijv. stressklachten, levensfaseproblemen, identiteitsprobleem). Wanneer u toch behandeling voor deze problemen wilt, dan dient u dit zelf te betalen. Het tarief van deze onverzekerde zorg bedraagt 100 euro per zitting van 45 a 50 minuten inclusief rapportage. Een verwijsbrief is dan niet nodig.  

Voor kinderen, jongeren en hun ouders tot 18 jaar geldt volgens de jeugdwet dat de jeugdhulp, ook de psychologische hulpverlening, ondergebracht is bij de gemeente sinds 1 januari 2015.

Sinds 2017 heb ik een contract met de gemeente (regio Holland-Rijnland) waardoor de behandeling in de basis GGZ voor jeugdigen vergoed wordt.

Afzeggen

Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Afzeggen kan telefonisch, voicemail, sms of email. Wanneer u niet of te laat afzegt, worden de kosten bij u in rekening gebracht. Ik breng dan 50 euro in rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.
 

Psychologiepraktijk Mulder
KvK 62704788